Privacyverklaring ICU School voor persoonlijke groei en coaching

Privacy vinden we belangrijk en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder lees je welke gegevens we van je bewaren, wat we ermee doen en hoe je ze kunt laten verwijderen of aanpassen. We doen er alles aan om de informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verklaring gaat over onze website www.icunow.nl en ons bedrijf: ICU School voor transpersoonlijke groei en coaching te Hoogland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 67467563.

Welke gegevens bewaren we?

Van klanten bewaren we naam, adres, telefoon, e-mail, IBAN-bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor de facturering en we zijn ook verplicht ze te bewaren voor de Belastingdienst. We gebruiken deze gegevens nooit voor andere dingen en geven ze nooit door aan derden, behalve aan onze accountant en als het wettelijk verplicht is.

Van geïnteresseerden bewaren we hun naam, e-mail adres en IP-adres. Deze gegevens staan op de website zelf, of gaan via een beveiligde SSL- internetverbinding naar onze eigen computer, of naar de e-mailprovider die we gebruiken om nieuwsbrieven te versturen (zie voor hun privacyverklaring https://www.icontact.com/legal/privacy).

We bewaren de gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

We gebruiken je gegevens om:

  • een factuur te maken en de betaling af te handelen
  • je ondersteuning en/of extra informatie te bieden
  • je feedback te vragen
  • onze diensten te verbeteren
  • je te informeren over onze producten en diensten, en die van anderen als we denken dat je die interessant kunt vinden
  • Je ontvangt onze nieuwsbrief uitsluitend na afname van een product of dienst, of als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Recht op inzage, rectificatie en wissen

Als je wilt weten welke gegevens we van je bewaard hebben of als je wilt dat we je gegevens verwijderen of aanpassen, stuur ons dan een e-mail via info@in-commmunication.com. Voor de nieuwsbrief kun je het makkelijkst je gegevens verwijderen of aanpassen via de link onderaan de nieuwsbrief. Sommige gegevens van klanten zijn we verplicht 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Google Analytics

Voor het analyseren van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. We hebben hiervoor de optie ‘delen van alle informatie’ uitgezet. We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoen daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Informatie die je zelf deelt

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf deelt via onze pagina’s op social media of onze website – bijvoorbeeld via een (blog)comment – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.
Mochten er ontwikkelingen zijn in ons bedrijf of in de privacywetgeving die daar aanleiding toe geven, dan kan deze privacyverklaring dienovereenkomstig worden bijgewerkt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via ons Contactformulier of mail naar info@in-commmunication.com.

Klachten

Als je een klacht hebt over hoe wij met je gegevens omgaan, dan horen we dat graag. We zullen je klacht dan zo snel mogelijk proberen op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.