Vrouwenworkshop

Onafhankelijker, maar ook gelukkiger?

Na een lange weg van onderdrukking beginnen vrouwen hun stem te hervinden. Toch voelen we ons als vrouw vaak tekortschieten. We blijven ons klein, onzeker en machteloos voelen en schieten vaak zonder het te merken in een slachtofferrol.

Welke rollen we als vrouw ook vervullen in de maatschappij, onze vriendenkring en/of ons gezin, het kan allemaal voelen als een nimmer aflatende zoektocht naar waardering buiten onszelf. Het lijkt soms alsof er nooit een einde komt aan het zorgen en ons verantwoordelijk voelen voor anderen. Alsof we nooit aan onszelf mogen toekomen. Alsof al ons redderen en regelen nooit een keer ‘genoeg’ zal zijn.

Het weekend eindigt in een mooi ritueel met de vrouwen en mannen samen
dat me altijd is bijgebleven en tot diepe vergeving heeft geleid.

De Godin in jezelf

In deze workshop voor en door vrouwen ga je je essentie als vrouw weer ervaren. Je wordt uitgenodigd om jezelf uit je oude keurslijf te bevrijden en te gaan staan voor een leven van vrouwelijke viering en toewijding.

Je herdefinieert voor jezelf wat het betekent om als geïnspireerde vrouw een vol en zinvol leven te leiden. Door je te verbinden met de Godin in jezelf gaat het leven weer licht voelen. Zo kun je de bron van je innerlijke kracht en passie hervinden. Vanuit dit diepere, authentieke Zelf kun je werkelijk behulpzaam zijn voor anderen, niet ten koste van jezelf maar op een manier die jou ten diepste vervult. Dat is werkelijk tot bloei komen!

Slotceremonie

De Vrouwenworkshop vindt apart maar gelijktijdig plaats met de Mannenworkshop.

Aan het slot is er een ceremonie met de vrouwen en mannen samen. Na dit weekend ga je naar huis met een dieper bewustzijn van je vrouwelijke essentie en meer helderheid in al je relaties.

Begeleiding

De Vrouwenworkshop wordt begeleid door Jane Tipping, Ine Tuerlings en assistenten.

“Door de opdeling in een mannen- en een vrouwengroep voelde ik me heel verbonden met mijn eigen vrouw-zijn, en juist daardoor ook met de mannen en hun man-zijn.”

Bekijk prijzen en praktische info>

Download folder Vrouwenworkshop>