Inhoud Opleiding Transpersoonlijk Coachen

Inhoud 1e jaar (Living a life that matters) – start september 2022.

Wat kun je van het eerste jaar verwachten?

 • Kennis over familiesystemen en inzicht in je eigen familiesysteem: waarom je bent geworden zoals je nu bent. Wie je bent geworden is heel wat minder persoonlijk dan je wellicht denkt!
 • Kennis over systeemtheorie en het vermogen om systemisch te denken over jezelf (persoonlijk), je contact met de ander (inter-persoonlijk) en met de Geest (transpersoonlijk).
 • Inzicht in ‘wat’ je bent (je authentieke wezen) versus ‘wie’ je bent (je persoonlijkheid), en daarmee het vermogen om authentiek te zijn in alles waar je in je leven mee te maken krijgt.
 • Inzicht in diepgewortelde overtuigingen en het vermogen jezelf hierover te bevragen en er met de ogen van liefde naar te kijken. Dit helpt je om alle situaties in je leven te zien als behulpzaam voor jouw persoonlijke levensreis.

Bekendheid met het gedachtengoed van Een Cursus in Wonderen of de bereidheid om je daarin te verdiepen, is behulpzaam voor een goed begrip van het aangeboden materiaal.

Dit eerste jaar kun je ook heel goed los volgen als een persoonlijk verdiepingstraject.


Wat wordt er het eerste jaar van jou verwacht?

Een belangrijk onderdeel van de hele opleiding is het in de groep delen van jouw levensverhaal en wat er in jou omgaat. Hierdoor zul je ervaren wat ‘heilige relaties’ inhouden en wat ware gelijkwaardigheid met alles en iedereen betekent.

Met het eerste jaar van de Opleiding Transpersoonlijk Coachen begin je aan een persoonlijke reis die je leven zal veranderen.

Verder wordt het eerste jaar van je verwacht:

 • dat je op de cursusdagen aanwezig bent, op tijd komt, participeert in leersituaties en bereid bent je open te stellen naar jezelf en elkaar,
 • dat je het studiemateriaal bestudeert en een persoonlijke autobiografie schrijft (circa 20 bladzijden met dubbele regelafstand),
 • dat je je eigen familiesysteem onderzoekt en in een genogram presenteert.

“Gedurende deze acht maanden heeft zich bijna ongemerkt een grote verandering in mij voltrokken. Mijn leven voelt lichter en meer liefdevol. Dat zou ik vooraf niet voor mogelijk hebben gehouden. De lesstof was boeiend en rijk en de oefeningen en het familie-onderzoek waren inzichtgevend. Alles bij elkaar: transformerend, verbindend en ook gewoon heel leuk. Aards en spiritueel tegelijk!”    Y.W.

Bekijk prijzen en praktische info>

Inhoud 2e jaar (TPC2)

Wat kun je van het tweede jaar verwachten?

In het eerste jaar heb je eerlijk gekeken naar je conditioneringen en overtuigingen die een groot deel van je leven hebben bepaald. Dit ontleedproces maakt dat je je persoonlijke verhalen wat minder serieus neemt en dat je authentieke Zelf meer de ruimte krijgt.

In het tweede jaar verdiep je dit proces nog verder en onderzoek je jouw motivatie om mensen te coachen. Ook ga je jouw persoonlijke coachingstijl ontdekken.

Je maakt kennis met diverse methodes, technieken en benaderingen, waaronder humanistische en transpersoonlijke psychologie, energetisch werk met opstellingen, lichaamswerk, Gestalt en NLP.

ICF-coachcompetenties

Ook ga je je in dit tweede jaar de 11 coachcompetenties eigen maken zoals omschreven door de International Coach Federation (ICF). We besteden met name aandacht aan ethiek en integriteit, betekenisvolle doelen stellen, de opbouw van coachingsessies en van een coachingtraject, aanwezig-zijn bij je cliënt én bij jezelf, actief en effectief luisteren.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • dat je op de cursusdagen aanwezig bent, op tijd komt, participeert in leersituaties en bereid bent je open te stellen naar jezelf en elkaar,
 • dat je het studiemateriaal bestudeert,
 • dat je openstaat voor feedback, hierop kunt reflecteren en laat zien dat je er lering uit trekt,
 • dat je het voortouw neemt in authentiek communiceren en verbinding maken met anderen.
“Als je hier komt om je beter te voelen, dan ben je aan het verkeerde adres. Kom je hier om alles te voelen en daarmee in vrede te zijn, dan ben je op de juiste plek!” – Paul Goudsmit

Deze training heeft mij diepgaand inzicht gegeven in mijzelf en mijn manier van omgaan met mijn omgeving. Door de Opleiding Transpersoonlijk Coachen ben ik in staat geweest mij persoonlijk verder te ontwikkelen dan ik vooraf ooit had durven denken. Ik heb inzichten gekregen in mijn eigen overtuigingen en heb hierin veel aangekeken en opgelost. Tevens heb ik geleerd om verschillende coachingsstijlen in te zetten, zowel één op één als in groepen.  – Bram Meijer

Bekijk prijzen en praktische info

Inhoud 3e jaar (TPC3)

Wat kun je van het derde jaar verwachten?

In het tweede jaar heb je diverse methodes en technieken aangereikt gekregen en met en op elkaar geoefend om je de 11 ICF-coachingcompetenties eigen te maken. Je persoonlijke bewustwordingsproces heeft zich verder verdiept door je doorgaande zelfreflectie en authentieke communicatie met anderen.

In dit derde jaar ga je dit alles integreren en ga je je opgedane vertrouwen, kennis en vaardigheden echt in de praktijk brengen. Onder supervisie begeleid je een aantal mensen in een coachtraject, waarvan je verslagen maakt. Je krijgt en geeft elkaar feedback en oefent jezelf in zelfreflectie. Wat je in deze trajecten allemaal tegenkomt en kunt tegenkomen, wordt besproken in zeven supervisiedagen.

“De Opleiding heeft niet alleen mijn eigen leven getransformeerd, maar ook dat van anderen. Door bewustwording en loslaten van diepe persoonlijke overtuigingen kon ik mezelf opnieuw uitvinden en ook anderen inspireren.”   Steven Verbeek

Wat wordt er van jou verwacht?

 • dat je op de cursusdagen aanwezig bent, op tijd komt, participeert in leersituaties en bereid bent je open te stellen naar jezelf en elkaar,
 • dat je feedback ontvangt en geeft, hierop kunt reflecteren en laat zien dat je er lering uit trekt.
 • dat je een voorbeeldfunctie vervult in authentiek communiceren en verbinding maken met je coachees en anderen,
 • dat je oefent in het coachen van anderen.

“In het TPC3 jaar leerde ik pas echt wat het betekent om een transpersoonlijk coach te zijn. Het gaat niet zozeer om het verhaal van de cliënt, maar hoe je dat verhaal gebruikt als toegangspoort tot wat daaronder echt speelt. En daarbij is het afhankelijk van enerzijds de mate van bereidwilligheid van de cliënt en anderzijds van het geduld, de aandacht en het niet-weten van de coach hoe snel de client terug naar onschuld wil en kan gaan.”   Pieter Schols

Bekijk prijzen en praktische info>

“Persoonlijke groei is heilig werk. Coaching helpt mensen om zelf te leren, in plaats van ze iets te onderwijzen.”   John Whitmore, pionier van het moderne van coachen

Criteria voor ICF-certificatie

Om door het ICF als Associate Certified Coach (ACC) te kunnen worden gecertificeerd dien je:

 • een aantal boeken en hoofdstukken uit boeken te lezen,
 • minimaal 6 cliënten te coachen,
 • binnen 18 maanden een coachinglogboek te voltooien van 100 uur individuele of groepscoaching; van deze sessies worden er 6 beoordeeld,
 • 10 mentor-uren in te plannen waarin je wordt beoordeeld en feedback krijgt op je coachvaardigheden,
 • een portfolio als verslag van je persoonlijke ontwikkelingsreis te maken.

Het eindexamen bestaat uit de beoordeling van je portfolio, een kennistest en een praktijktest.

“In mijn opleiding Toegepaste Psychologie leerde ik voor het eerst over de transpersoonlijke benadering en dat pakte me direct. In de opleiding  Transpersoonlijk Coachen van Paul en Jane vond ik de verdieping en aanscherping van mijn kennis op dit terrein. Ik heb met veel plezier deelgenomen aan de lesdagen. Door oefeningen en feedback van medestudenten leerde ik steeds meer over hoe ik de juiste, behulpzame vragen kan stellen aan een cliënt. Dit voorjaar hoop ik mijn certificaat te halen!”    Miranda de Freitas

Bekijk prijzen en praktische info>