Opleiding Transpersoonlijk Coachen:
informatie voor werkgevers

Doel en inhoud

De driejarige, ICF-gecertificeerde Opleiding Transpersoonlijk Coachen is primair gericht op het ontwikkelen van zelfsturing, effectieve communicatie en coachvaardigheden. De nadruk van de coaching ligt op het gebied van zingeving in werk- en privéleven, zelfsturing en authentieke, effectieve communicatie en interactie met anderen. De opleiding is deels theoretisch maar overwegend praktisch en ervaringsgericht.

De coachopleiding is gebaseerd op de humanistische en transpersoonlijke psychologie en ondersteunt deelnemers om een gezonde balans te bereiken tussen de praktische, emotionele, cognitieve, relationele en spirituele dimensies van hun leven. Zoals de duur en het gevraagde commitment al doen vermoeden, is de opleiding behoorlijk intensief en werkt door in alle innerlijke en uiterlijke aspecten van iemands leven en persoon.

Resultaten

Tot nu toe (februari 2022) hebben ruim 330 mensen de opleiding met succes afgerond. De overgrote meerderheid van onze deelnemers geven aan dat zij beduidend meer geluk en voldoening ervaren in zowel hun werk als hun privéleven. Ook melden deelnemers een (sterke) verbetering in hun relaties met collega’s, meerderen, ondergeschikten, cliënten, partners, kinderen, familie en vrienden.

Deelnemers bezien de wereld en hun eigen leven vanuit een positiever perspectief en zijn authentieker in hun interactie met anderen. Ze hebben meer vertrouwen in hun vermogen om gestagneerde situaties te doorbreken en conflicten constructief op te lossen. Daarnaast voelen ze zich geïnspireerd om hun ambities/levensdoelen waar te maken. Ook voelen ze zich vaak energieker.

ICF-accreditatie

Sinds juni 2017 is de Opleiding Transpersoonlijk Coachen erkend door de Internationale Coach Federatie als geaccrediteerde coachopleiding, zodat afgestudeerde deelnemers zich ‘professioneel gecertificeerd coach’ mogen noemen.

Competenties en vaardigheden

Deelnemers ontwikkelen met name:

  • zelfreflectie:
    inzicht in rollen en onderliggende normen en waarden; bewustwording van gewoontepatronen in denken/voelen/doen, en de invloed daarvan op hun functioneren, relaties en gevoel van eigenwaarde; zelfzorg, hulp vragen, innerlijke dialoog; inzicht in talenten en sterke en minder sterke kwaliteiten; inzicht in authentieke ambities en levensdoelen en wat hun daarbij tegenhoudt dan wel ondersteunt
  • interactie met anderen:
    communicatieve vaardigheden zoals actief en efficiënt luisteren, aanwezig blijven bij zowel de ander als zichzelf, gelijkwaardigheid in relaties, feedback geven en ontvangen vanuit een open houding, bewustwording van eigen en andermans emoties en oordelen en daarmee weten te werken, non-verbale communicatie, groepsdynamica
  • functioneren in de wereld:
    betekenisvolle doelen stellen, het belang van intenties, situaties bekijken vanuit systeemdenken (helikopterblik), omgaan met tegenslagen, vertrouwen op eigen intuïtie en andere innerlijke hulpbronnen, zingeving, commitment om hun gaven in te zetten voor het grotere belangWij zijn ervan overtuigd dat elke onderneming of instelling merkbaar zal profiteren van de persoonlijke groei en vaardigheden die hun werknemers doormaken resp. ontwikkelen door deel te nemen aan onze opleiding.

Opbouw coachopleiding

In het eerste jaar (TPC1) ligt de nadruk op bewustwording en zelfreflectie. Dit jaar kan ook los gevolgd worden als een intensief persoonlijk verdiepingstraject.

In het tweede jaar (TPC2) krijgen deelnemers diverse coachmethodes en -technieken aangereikt en oefenen ze met elkaar de elf kerncompetenties van effectieve coaches zoals omschreven door het ICF.

In het derde jaar (TPC3) begeleiden deelnemers onder supervisie coachees van buiten de opleiding. De opleiding wordt afgerond door de beoordeling van hun portfolio en een theoretisch en praktisch examen.

Begeleiding

De opleiding wordt gegeven door Jane Tipping en Paul Goudsmit, ondersteund door een aantal door hun opgeleide co-trainers en assistenten.

Jane Tipping heeft een Masters in volwassenenonderwijs. Zowel Jane als Paul zijn ICF-gecertificeerd coach en breed onderlegd op het gebied van persoonlijke groei en coaching.

Naast hun opleiding tot transpersoonlijk coach verzorgen zij samen al ruim 25 jaar relatie- en gezinscoaching en intensieve workshops in persoonlijke groei. Hun samenwerking begon in Toronto, Canada, en breidde zich later uit tot Engeland en inmiddels ook in Nederland, waar ze zich in 2011 hebben gevestigd.

Praktische informatie

Informatie over kosten, aantal lesdagen, data, locatie enzovoort vindt u onder Prijzen en praktische informatie en de Agenda.

Voor aanvullende vragen staan wij graag tot uw beschikking!

Mail of bel naar:

Wilma Verbeek (secretariaat):

Tel: 06-19006981
E-mail: info@icunow.nl

Download deze informatie voor werkgevers als pdf>