Van angst naar liefde

2-wekelijkse dinsdagavondgroep in Hoogland op basis van Een Cursus In Wonderen

ATTENTIE:
Onze dinsdagavondgroep Van angst naar liefde in de even weken houden we voorlopig ONLINE, via Zoom, EN er is de mogelijkheid fysiek deel te nemen met voldoende ruimte. De data zijn van 20 september t/m 13 december 2022.

From Fear to Love: om ook onze internationale vrienden te kunnen verwelkomen, starten we in de oneven weken een online-versie in het Engels, van 27 september t/m 6 december 2022. 
Kijk voor info in het Engels op Online ACIM Study Group>.

Of je nu al langere tijd student bent of de Cursus nog maar pas hebt ontdekt, je bent van harte welkom bij onze dinsdagavondgroep (hieronder meer over de Cursus zelf). De nadruk ligt steeds op de praktische toepassing van de spirituele principes van de Cursus in je eigen leven en alles wat je daarin tegenkomt. We lezen een Cursustekst gevolgd door sharing en feedback (als je dat wilt). Dit is ook een relaxte manier om kennis te maken met trainers en cursisten van het ICU.

Begeleiding: Paul Goudsmit en Jane Tipping
Waar: Krachtwijkerweg 11, 3828 PM Hoogland (net onder Amersfoort)
Wanneer: dinsdag om de week in de even weken, van 19:30-21.30 uur
Bijdrage: 10 euro of donatie

Routebeschrijving: klik hier. NOOT: Buig niet af naar rechts maar blijf stug rechtdoor rijden op de Krachtwijkerweg – laat je niet afleiden door het bord ‘Privéterrein’. Nummer 11 is het laatste huis rechts aan dit smalle klinkerweggetje.

paul_jane

Wat is Een cursus in wonderen?

Een cursus in wonderen is een literair en spiritueel fenomeen dat het leven van veel mensen wereldwijd diepgaand beïnvloedt. Het boek is gepubliceerd in 1976 en inmiddels in zo’n 22 talen vertaald.

Deze zelfstudiecursus voor persoonlijke spirituele transformatie vormt de voornaamste inspiratiebron voor het leven en werk van ICU-oprichters Paul Goudsmit, Jane Tipping en hun co-trainers en assistenten.

“We leven in een tijd waarin van ons allemaal gevraagd wordt om te ontwaken en verantwoording voor ons leven te nemen. Met onze ik-gerichte manier van leven zijn we bezig om het leven op aarde te vernietigen – we kunnen het ons niet langer veroorloven om in slaap te blijven. Een cursus in wonderen is de meest authentieke en effectieve benadering die wij zijn tegengekomen om onszelf en anderen te helpen spiritueel volwassen te worden.” – Paul & Jane

“In vrede leven is net als fietsen: je moet voortdurend bijsturen om je evenwicht te bewaren.”

Doel

Een cursus in wonderen is in feite een zelfstudiecursus die je helpt om je focus te verleggen van een buitenwereld waaraan je lijkt te zijn overgeleverd, naar een innerlijke wereld waar je zelf de oorzaak bent van je eigen ervaring. Deze verschuiving wordt bereikt door het contact te herstellen met wat in de Cursus de Heilige Geest wordt genoemd, oftewel je innerlijke leraar.

Ontstaan

De Cursus werd via een zeven jaar durend proces van innerlijk dictaat ontvangen door dr. Helen Schucman, een onderzoekspsychologe aan de Universiteit van Columbia in New York. Dit proces begon in 1965 en duurde voort tot 1972. Zij werd hierbij geassisteerd door dr. William Thetford, directeur van het Columbia Presbyterian Medisch Centrum.

De lessen van de Cursus waren in eerste instantie speciaal gericht tot deze twee personen en hun vaak turbulente relatie vol conflicten, maar hebben een universele zeggingskracht.

Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1976 door de daartoe opgerichte Foundation for Inner Peace. De derde editie is uitgebreid met de latere dictaten ‘Psychotherapie’ en ‘Het lied van gebed’, die ook als losse boekjes verkrijgbaar zijn.

De drie delen

De Cursus maakt gebruik van zowel een theoretische als een ervaringsgerichte aanpak en bestaat uit een Tekstboek, een Werkboek en het Handboek voor leraren. Het Tekstboek beschrijft de metafysische fundamenten waarop het gedachtesysteem van de Cursus is gebaseerd. Het Werkboek bevat 365 dagelijkse lessen om de theorie van het Tekstboek in de praktijk te toetsen. Het Handboek voor leraren geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Auteur

Een controversieel aspect van de Cursus is de auteur, aangezien de innerlijke stem die de tekst aan Helen Schucman dicteerde, zichzelf bekendmaakte als de historische Jezus. Hij stelde dat het één van de doelen van de Cursus is om sommige interpretaties van het traditionele christendom te corrigeren. Het is echter de inhoud van de tekst en niet de autoriteit van de auteur waaraan de Cursus zijn gezag en populariteit ontleent.

“Het tegendeel van liefde is angst,
maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.”

Inhoud

De Cursus geeft een kern van wijsheid weer die gevonden kan worden in alle wereldreligies. De Cursus identificeert zichzelf echter als een leermiddel, geen religie. Hoewel het boek Christelijke terminologie gebruikt, vertoont het meer overeenkomsten met oosterse nonduale tradities dan met de traditionele westerse godsdiensten. De geest wordt als de enige werkelijkheid geponeerd, waarbij de fysieke wereld wordt beschouwd als een massa-illusie.

De Cursus beweert niet superieur te zijn aan enige andere spirituele weg en stelt duidelijk dat dit slechts één van de vele duizenden paden is naar persoonlijke transformatie. Hij suggereert wel dat serieuze studenten sneller kunnen vorderen door de principes uit de Cursus toe te passen in hun dagelijks leven.

Taalgebruik

Het taalgebruik in de Cursus is rijk en diepgaand. Het gedachtensysteem van de Cursus is in intellectueel opzicht ver ontwikkeld. Het combineert spirituele inspiratie met een diep inzicht in psychologische fenomenen zoals geloofsovertuigingen en verdedigingssystemen, perceptie, projectie en identiteit.

Het lijkt erop dat de Cursus met opzet zo geschreven is dat hij aantrekkelijk is voor veel verschillende niveaus van begripsvermogen, van zowel onze bewuste als onbewuste denkgeest. Niettemin worstelen beginnende studenten vaak met het interpreteren van de Cursus.

De aanvankelijke moeilijkheid om de Cursus rationeel te begrijpen is algemeen en is onderdeel van het leerplan, dat beoogt een innerlijke verschuiving te bewerkstelligen. Terwijl het verstand probeert om een nieuw paradigma te bevatten, worden zijn belemmerende overtuigingen ondergraven.

Deze verschuiving wordt ten slotte bereikt door herstel van het contact tussen de student en wat de Cursus de Heilige Geest of innerlijke leraar noemt.

Nieuwsgierig geworden naar ‘de Cursus’?

Je bent van harte welkom op onze 2-wekelijkse ECIW-dinsdagavondgroep in Hoogland.